Visio-työvalmennus 2

Kenelle

 • nuoret ja pitkäaikaistyöttömät
 • työelämään palaavat henkilöt
 • ammatin/alan vaihtajat

Tavoite

 • elämän- ja arjenhallintataitojen paraneminen
 • työ- ja toimintakyvyn selvittäminen ja edistäminen
 • koulutukseen tukeminen ja ohjaus
 • ammatillisen osaamisen ylläpitäminen ja lisääminen
 • Realististen jatkopolkumahdollisuuksien selvittäminen
 • työllistymismahdollisuuksien selvittäminen

Hyöty

 • Ammatillisen osaamisen lisääntyminen/Paikko todistu 
 • Omien vahvuuksien ja taitojen oivaltaminen
 • Minäkuvan ja itsetunnon kohentuminen
 • Vastuullisuuden ja oma-aloitteisuuden kasvaminen
 • Sosiaalisten kontaktien saaminen – yhteisöön kuuluminen
 • Rytmiä arkeen ja mielekästä sisältöä päivään
 • Työelämän valmiuksien kehittyminen
 • Paremmat mahdollisuudet koulutus/työpaikan saantiin.