VERSO-KOTI ON KESÄKUUSSA 2021 SAARIJÄRVEN KESKUSTAAN VALMISTUNUT 10 PAIKKAINEN ALLE 18- VUOTIAIDEN KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN RYHMÄASUMISYKSIKKÖ.

TILAT ON JAETTU 5 PAIKKAISEEN VERSO-KOTIIN JA 5 PAIKKAISEEN SILMU-KOTIIN. LISÄKSI VERSO-KODIN YHTEYDESSÄ SIJAITSEVAT VARPUASUNNOT, JOTKA OVAT TARKOITETTU OMATOIMISEEN ASUMISEEN NUORILLE AIKUISILLE KEHITYSVAMMAISILLE HENKILÖILLE.

 • kodinomainen
 • ympärivuorokautista hoiva- ja asumispalvelua
 • mahdollisuus pysyvään asumiseen
 • lyhyemmät jaksot
 • päivähoito
 • ympärivuorokautinen henkilökunta                           

Toiminta

 • lasten ja nuorten kasvun tukeminen
 • ohjaus ja opastus
 • kasvatuksellisten tarpeiden yksilöllisen huomioiminen
 • Kodinaskareet ja ruoanvalmistus kykyjen mukaan
 • Toimintatuokiot, retket, ja ulkoilu
 • Ulkopuoliset tapahtumat

Yhteistyö lasten ja nuorten omaisten, läheisten, koulun, terapeuttien ja muun lähiverkoston kanssa on tiivistä, jotta voimme tarjota fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen kasvun ja ympäristön.

Koululaisilla on mahdollisuus käydä koulua Verso-kodilta. Arjen askareiden, opiskelun, leikkimisen ja puuhastelun lomassa on myös tärkeälle levolle aikaa.

Verso-koti  Paavontie 41 A  43100 Saarijärvi

Puh: 050 410 2620 Verso

         040 830 7786 Silmu

         050 475 2220 Auli Rantanen Vastaava hoitaja

email: verso-koti@saarijarvi.fi