VERSO-KOTI TOIMII  SAARIJÄRVEN KOLKANLAHDESSA, KAUNIISSA AHVENLAMMEN MAISEMISSA.  VERSO-KOTI ON 10 PAIKKAINEN ALLE 18 VUOTIAIDEN KEHITYSVAMMAISTEN LASTEN JA NUORTEN RYHMÄASUMISYKSIKKÖ. TILAT ON JAETTU 6 PAIKKAISEEN VERSO-KOTIIN JA 4 PAIKKAISEEN SILMU-KOTIIN

 • Kodinomainen
 • ympärivuorokautista hoiva- ja asumispalvelua
 • mahdollisuus pysyvään asumiseen
 • lyhyemmät jaksot
 • päivähoito
 • ympärivuorokautinen henkilökunta                           

Toiminta

 • lasten ja nuorten kasvun tukeminen
 • ohjaus ja opastus
 • kasvatuksellisten tarpeiden yksilöllisen huomioiminen
 • Kodinaskareet ja ruoanvalmistus kykyjen mukaan
 • Toimintatuokiot, retket, ja ulkoilu
 • Ulkopuoliset tapahtumat

Yhteistyö lasten ja nuorten omaisten, läheisten, koulun, terapeuttien ja muun lähiverkoston kanssa on tiivistä, jotta voimme tarjota fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen kasvun ja ympäristön.

Koululaisilla on mahdollisuus käydä koulua Verso-kodilta. Arjen askareiden, opiskelun, leikkimisen ja puuhastelun lomassa on myös tärkeälle levolle aikaa.

Verso-koti

Kolkanlahdentie 250B

43250 Kolkanlahti

puh: 050 410 2620 Verso -Koti

Vastaava hoitaja Auli Rantanen

puh: 050-475 2220 

email: verso-koti@saarijarvi.fi