on 5-paikkainen pienryhmäkoti kehitysvammaisille lapsille ja nuorille, kauniin luonnon ympäröivässä Saarijärven keskustassa.

 • Kodinomainen
 • ympärivuorokautista hoiva- ja asumispalvelua
 • mahdollisuus pysyvään asumiseen
 • lyhyemmät jaksot
 • päivähoito
 • ympärivuorokautinen henkilökunta                           

Toiminta

 • lasten ja nuorten kasvun tukeminen
 • ohjaus ja opastus
 • kasvatuksellisten tarpeiden yksilöllisen huomioiminen
 • Kodinaskareet ja ruoanvalmistus kykyjen mukaan
 • Toimintatuokiot, retket, ja ulkoilu
 • Ulkopuoliset tapahtumat

Yhteistyö lasten ja nuorten omaisten, läheisten, koulun, terapeuttien ja muun lähiverkoston kanssa on tiivistä, jotta voimme tarjota fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti turvallisen kasvun ja ympäristön.

Koululaisilla on mahdollisuus käydä koulua Verso-kodilta. Arjen askareiden, opiskelun, leikkimisen ja puuhastelun lomassa on myös tärkeälle levolle aikaa.

Verso-koti

Paavontie 6

43100 Saarijärvi

puh: 050 410 2620

verso-koti@saarijarvi.fi

www.visiosaatio.fi/verso-koti

Versokoti